0966.92.10.90
Gốm sứ gia dụng
GIẢM 11%
Khay mứt sứ trắng Bát Tràng xoáy 4 khay gỗKhay mứt sứ trắng Bát Tràng xoáy 4 khay gỗ
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 480,000 đ
Hộp đựng mứt kẹo gốm Bát TràngHộp đựng mứt kẹo gốm Bát Tràng
Giá gốc: 90,000 đGiá bán: 60,000 đ
Khay mứt Bát Tràng vẽ tay cao cấpKhay mứt Bát Tràng vẽ tay cao cấp
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 380,000 đ
Khay mứt chữ nhật 4 ngănKhay mứt chữ nhật 4 ngăn
Giá gốc: 520,000 đGiá bán: 420,000 đ
Khay mứt chữ nhật 6 ngănKhay mứt chữ nhật 6 ngăn
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 650,000 đ
Khay mứt tròn 6 ngăn sứ trắngKhay mứt tròn 6 ngăn sứ trắng
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 380,000 đ
Khay mứt sứ trắng tròn núm pha lêKhay mứt sứ trắng tròn núm pha lê
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
Khay mứt vuông sứ trắng núm pha lêKhay mứt vuông sứ trắng núm pha lê
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
GIẢM 10%
Khay mứt 5 cánh sứ trắngKhay mứt 5 cánh sứ trắng
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 450,000 đ
GIẢM 15%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 9 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 9 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 15%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 8 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 8 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 15%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 6 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 6 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 15%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 5 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 5 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 15%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 4 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 4 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 15%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 3 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 3 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 15%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 2 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 2 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 15%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 1 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 1 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 10 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 10 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 9 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 9 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 8 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 8 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 7 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 7 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 6 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 6 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 5 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 5 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 4 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 4 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 3 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 3 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận