0966.92.10.90
Chum sành, bình nước - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 10%
Bình nước gốm sứ Bát Tràng 5 lít nhiều màuBình nước gốm sứ Bát Tràng 5 lít nhiều màu
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 270,000 đ
GIẢM 10%
Bình nước gốm sứ Bát Tràng 8 lít nhiều màuBình nước gốm sứ Bát Tràng 8 lít nhiều màu
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 450,000 đ
Bình nước gốm sứ hình trái đào 7 LítBình nước gốm sứ hình trái đào 7 Lít
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 350,000 đ
Bình nước gốm sứ 5 lítBình nước gốm sứ 5 lít
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 210,000 đ
GIẢM 11%
Vò nước dâu  tây 7 lítVò nước dâu  tây 7 lít
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
Bình nước gốm sứ 7 Lít đủ màuBình nước gốm sứ 7 Lít đủ màu
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 350,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận