0966.92.10.90
Bộ đồ ăn gốm sứ cao cấp
Bếp cồn hâm nóng đồ ăn dáng trụBếp cồn hâm nóng đồ ăn dáng trụ
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 850,000 đ
Khay cơm họa tiết hoa CúcKhay cơm họa tiết hoa Cúc
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 380,000 đ
Bộ đĩa vầng trăng 6 cánh sứ trắng Bát TràngBộ đĩa vầng trăng 6 cánh sứ trắng Bát Tràng
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 650,000 đ
Bộ 2 đĩa lá trầu họa tiết sen vàng kimBộ 2 đĩa lá trầu họa tiết sen vàng kim
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 450,000 đ
Bộ đĩa cánh tiên sen xanh vẽ tayBộ đĩa cánh tiên sen xanh vẽ tay
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 650,000 đ
Bộ 5 lá trầu hoa sen xanh men kemBộ 5 lá trầu hoa sen xanh men kem
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 700,000 đ
Bộ đồ ăn hoa đào 11 sản phẩm cao cấp Bát TràngBộ đồ ăn hoa đào 11 sản phẩm cao cấp Bát Tràng
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 600,000 đ
Bộ đĩa 8 cánh họa tiết cáBộ đĩa 8 cánh họa tiết cá
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,700,000 đ
Bát gốm bầu dục hâm nóng đồ ănBát gốm bầu dục hâm nóng đồ ăn
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 850,000 đ
Bát gốm hâm nóng đồ ăn gốm Bát TràngBát gốm hâm nóng đồ ăn gốm Bát Tràng
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 370,000 đ
Bộ đĩa 6 cánh lượn họa tiết hoa dây vẽ tayBộ đĩa 6 cánh lượn họa tiết hoa dây vẽ tay
Giá gốc: 1,600,000 đGiá bán: 1,400,000 đ
Bộ đĩa hoa mặt trời 8 cánh sứ trắng cao cấp Bát TràngBộ đĩa hoa mặt trời 8 cánh sứ trắng cao cấp Bát Tràng
Giá gốc: 1,400,000 đGiá bán: 1,200,000 đ
Bộ đĩa 6 cánh lượn họa tiết hoa dây cao cấp D60cmBộ đĩa 6 cánh lượn họa tiết hoa dây cao cấp D60cm
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,650,000 đ
Chân bếp hâm đồ ăn men kemChân bếp hâm đồ ăn men kem
Giá gốc: 240,000 đGiá bán: 180,000 đ
Chân bếp hâm đồ ăn men đenChân bếp hâm đồ ăn men đen
Giá gốc: 240,000 đGiá bán: 180,000 đ
Chân bếp hâm đồ ăn đa năng Gốm sứ Bát TràngChân bếp hâm đồ ăn đa năng Gốm sứ Bát Tràng
Giá gốc: 240,000 đGiá bán: 180,000 đ
Bộ 6 bát cơm khắc tay hoa phù dung cao cấp Bát TràngBộ 6 bát cơm khắc tay hoa phù dung cao cấp Bát Tràng
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 450,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận