0966.92.10.90
Bộ đồ ăn gốm sứ cao cấp
GIẢM 5%
Bộ đồ ăn Bát Tràng men thiên thanh 13 mónBộ đồ ăn Bát Tràng men thiên thanh 13 món
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 950,000 đ
GIẢM 10%
Bát men hỏa biến xanh ( 10 cái )Bát men hỏa biến xanh ( 10 cái )
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 450,000 đ
GIẢM 15%
Bộ đĩa lá trầu men kem hoa đàoBộ đĩa lá trầu men kem hoa đào
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
GIẢM 15%
Bộ đĩa lá trầu men nâuBộ đĩa lá trầu men nâu
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
GIẢM 10%
Bộ đĩa cánh hoa men nâu vẽ hoa đàoBộ đĩa cánh hoa men nâu vẽ hoa đào
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 850,000 đ
GIẢM 7%
Bộ đĩa cánh tiên men kem hoa senBộ đĩa cánh tiên men kem hoa sen
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 650,000 đ
GIẢM 14%
Bộ đĩa 5 cánh sắc màuBộ đĩa 5 cánh sắc màu
Giá gốc: 730,000 đGiá bán: 620,000 đ
GIẢM 13%
Bộ đĩa 8 cánh sắc màu ( Loại XK )Bộ đĩa 8 cánh sắc màu ( Loại XK )
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 650,000 đ
GIẢM 10%
Bộ đĩa 8 cánh hoa đào men kem ( xuất Nhật )Bộ đĩa 8 cánh hoa đào men kem ( xuất Nhật )
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 850,000 đ
GIẢM 10%
Bộ đĩa tim 5 cánhBộ đĩa tim 5 cánh
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 450,000 đ
GIẢM 11%
Bộ đĩa sò xanh 5 cánhBộ đĩa sò xanh 5 cánh
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 480,000 đ
GIẢM 12%
Bộ đĩa 8 cánh trắngBộ đĩa 8 cánh trắng
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 480,000 đ
GIẢM 15%
Bộ đĩa 8 cánh sắc màu cánh lượnBộ đĩa 8 cánh sắc màu cánh lượn
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
GIẢM 15%
Bộ đĩa 8 cánh trắng cánh lượnBộ đĩa 8 cánh trắng cánh lượn
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
GIẢM 11%
Bộ bát tim sâu 5 bátBộ bát tim sâu 5 bát
Giá gốc: 250,000 đGiá bán: 220,000 đ
Bộ đĩa hình bản đồ Việt Nam ( Loại 1)Bộ đĩa hình bản đồ Việt Nam ( Loại 1)
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 950,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận