0966.92.10.90
Bát điếu - Gốm Sứ Bát Tràng
Bát điếu cối men rạn giả cổ vẽ sơn thủyBát điếu cối men rạn giả cổ vẽ sơn thủy
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 600,000 đ
Điếu lục giác giả cổ men rạn size miniĐiếu lục giác giả cổ men rạn size mini
Giá gốc: 180,000 đGiá bán: 150,000 đ
Điếu men rạn giả cổ hình thúĐiếu men rạn giả cổ hình thú
Giá gốc: 170,000 đGiá bán: 190,000 đ
Điếu men rạn giả cổ miniĐiếu men rạn giả cổ mini
Giá gốc: 140,000 đGiá bán: 120,000 đ
Bát điếu chiết yêu men rạn giả cổ size miniBát điếu chiết yêu men rạn giả cổ size mini
Giá gốc: 210,000 đGiá bán: 180,000 đ
Bát điếu mini men rạn giả cổ bát tròn D11Bát điếu mini men rạn giả cổ bát tròn D11
Giá gốc: 200,000 đGiá bán: 170,000 đ
Bát điếu men hỏa biến bọc đồngBát điếu men hỏa biến bọc đồng
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
GIẢM 15%
Bát điếu men rạn cổ size miniBát điếu men rạn cổ size mini
Giá gốc: 200,000 đGiá bán: 170,000 đ
Điếu bát Chivas 21 đỏ đôĐiếu bát Chivas 21 đỏ đô
Giá bán: 700,000 đ
GIẢM 18%
Điếu bát bọc đồng hàng kỹ men nâu đỏ xanh coban và đỏĐiếu bát bọc đồng hàng kỹ men nâu đỏ xanh coban và đỏ
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 650,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận