0966.92.10.90
Lọ hoa men hoả biến
Lọ chuông màu tím - H25cmLọ chuông màu tím - H25cm
Giá gốc: 580,000 đGiá bán: 480,000 đ
Lọ dáng chuông men hỏa biến màu nâu - H26cmLọ dáng chuông men hỏa biến màu nâu - H26cm
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 320,000 đ
Lọ hoa men hỏa biến A005 - H30cm ( Dáng sâm)Lọ hoa men hỏa biến A005 - H30cm ( Dáng sâm)
Giá gốc: 420,000 đGiá bán: 350,000 đ
Lọ hoa men hỏa biến A005 - H29cm ( Cả set )Lọ hoa men hỏa biến A005 - H29cm ( Cả set )
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 800,000 đ
Lọ hoa men hỏa biến A004 - H26cmLọ hoa men hỏa biến A004 - H26cm
Giá gốc: 180,000 đGiá bán: 140,000 đ
Lọ hoa men hỏa biến A003 - H30cmLọ hoa men hỏa biến A003 - H30cm
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 250,000 đ
Lọ hoa men hỏa biến A002 - H28cmLọ hoa men hỏa biến A002 - H28cm
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 250,000 đ
Lọ hoa men hỏa biến A001 - H20cmLọ hoa men hỏa biến A001 - H20cm
Giá gốc: 250,000 đGiá bán: 220,000 đ
Lọ hoa giỏ cua vuông H20cmLọ hoa giỏ cua vuông H20cm
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
Vò Chum Miệng Nhỏ Men Hỏa BiếnVò Chum Miệng Nhỏ Men Hỏa Biến
Giá gốc: 250,000 đGiá bán: 200,000 đ
Bình Núi Bát TràngBình Núi Bát Tràng
Vui lòng liên hệ
Lọ hoa dáng đu đủ màu men hỏa biến nâu đen H-26cmLọ hoa dáng đu đủ màu men hỏa biến nâu đen H-26cm
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 250,000 đ
Lọ hoa dáng đu đủ màu men xanh coban H-26cmLọ hoa dáng đu đủ màu men xanh coban H-26cm
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 250,000 đ
Lọ hoa men chảy dáng chai H-31cmLọ hoa men chảy dáng chai H-31cm
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 250,000 đ
Lọ hoa men hỏa biến xám lông chuột H-35cmLọ hoa men hỏa biến xám lông chuột H-35cm
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 850,000 đ
Lọ hoa men chảy dáng vò tròn xanh ngọc H-20cmLọ hoa men chảy dáng vò tròn xanh ngọc H-20cm
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 450,000 đ
Lọ hoa dáng vại men hỏa biến - H29cmLọ hoa dáng vại men hỏa biến - H29cm
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 850,000 đ
Lọ hoa men hỏa biến dáng vò miệng gấp cắm Sen- H27cmLọ hoa men hỏa biến dáng vò miệng gấp cắm Sen- H27cm
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 350,000 đ
Thạp hỏa biến cao 33cmThạp hỏa biến cao 33cm
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 850,000 đ
Lọ hoa lục giác gốm sứ men hỏa biến H20cmLọ hoa lục giác gốm sứ men hỏa biến H20cm
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 400,000 đ
Vò cắm hoa men hỏa biến dáng cúp - H20cmVò cắm hoa men hỏa biến dáng cúp - H20cm
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 400,000 đ
Lọ hoa gốm sứ men hỏa biến dáng chai lọ cắm Sen- H26cmLọ hoa gốm sứ men hỏa biến dáng chai lọ cắm Sen- H26cm
Giá gốc: 280,000 đGiá bán: 250,000 đ
Lọ ly gốm sứ men hỏa biến cắm hoa Sen- H30cmLọ ly gốm sứ men hỏa biến cắm hoa Sen- H30cm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 800,000 đ
Lọ hoa gốm sứ men hỏa biến dáng trụ thấp H16cmLọ hoa gốm sứ men hỏa biến dáng trụ thấp H16cm
Giá gốc: 220,000 đGiá bán: 180,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận