0966.92.10.90
Lọ hoa hiện đại - Gốm Sứ Bát Tràng
Lọ hoa giỏ cua xanh ngọc cao cấp Bát Tràng H20cmLọ hoa giỏ cua xanh ngọc cao cấp Bát Tràng H20cm
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 350,000 đ
Lọ hoa men hỏa biến dáng vò miệng gấp cắm Sen- H27cmLọ hoa men hỏa biến dáng vò miệng gấp cắm Sen- H27cm
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 350,000 đ
Thạp hỏa biến cao 33cmThạp hỏa biến cao 33cm
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 850,000 đ
Lọ hoa lục giác gốm sứ men hỏa biến H20cmLọ hoa lục giác gốm sứ men hỏa biến H20cm
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 400,000 đ
Vò cắm hoa men hỏa biến dáng cúp - H20cmVò cắm hoa men hỏa biến dáng cúp - H20cm
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 400,000 đ
Lọ hoa gốm sứ men hỏa biến dáng chai lọ cắm Sen- H26cmLọ hoa gốm sứ men hỏa biến dáng chai lọ cắm Sen- H26cm
Giá gốc: 280,000 đGiá bán: 250,000 đ
Lọ ly gốm sứ men hỏa biến cắm hoa Sen- H30cmLọ ly gốm sứ men hỏa biến cắm hoa Sen- H30cm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 800,000 đ
Lọ hoa gốm sứ trắng đắp nổi hoa Đá H30cmLọ hoa gốm sứ trắng đắp nổi hoa Đá H30cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,350,000 đ
Lọ giỏ cua đắp hoa hướng dương men hỏa biến _ H22cmLọ giỏ cua đắp hoa hướng dương men hỏa biến _ H22cm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 800,000 đ
Lọ hoa gốm sứ men hỏa biến dáng vò cao H26cmLọ hoa gốm sứ men hỏa biến dáng vò cao H26cm
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 350,000 đ
Lọ hoa gốm sứ men hỏa biến dáng trụ thấp H16cmLọ hoa gốm sứ men hỏa biến dáng trụ thấp H16cm
Giá gốc: 220,000 đGiá bán: 180,000 đ
Bộ ba lọ phích vằn Decor  men hỏa biến Bát TràngBộ ba lọ phích vằn Decor  men hỏa biến Bát Tràng
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 250,000 đ
Bộ ba lọ phình đáy decor men hỏa biến thắt nơ  - H20cmBộ ba lọ phình đáy decor men hỏa biến thắt nơ  - H20cm
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 250,000 đ
Vò dáng phễu họa tiết hoa sen nền đỏ mận H26cmVò dáng phễu họa tiết hoa sen nền đỏ mận H26cm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 800,000 đ
Làn hoa vuốt tay hình gàLàn hoa vuốt tay hình gà
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 400,000 đ
Lọ hoa sơn mài miệng cá hoa rơi màu xanh biểnLọ hoa sơn mài miệng cá hoa rơi màu xanh biển
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 700,000 đ
Lọ hoa miệng cá hoa rơi sơn mài cao cấpLọ hoa miệng cá hoa rơi sơn mài cao cấp
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 700,000 đ
Bộ bình thiên nga sơn mai khảm trai cao cấp Bát TràngBộ bình thiên nga sơn mai khảm trai cao cấp Bát Tràng
Giá gốc: 1,400,000 đGiá bán: 1,200,000 đ
Vò gấp miệng sơn mài cao cấp Bát Tràng H30cmVò gấp miệng sơn mài cao cấp Bát Tràng H30cm
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 700,000 đ
Lọ hoa dáng bom họa tiết hoa đào _ H32cmLọ hoa dáng bom họa tiết hoa đào _ H32cm
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 370,000 đ
Lọ hoa dáng tỏi loe họa tiết hoa đào- H30cmLọ hoa dáng tỏi loe họa tiết hoa đào- H30cm
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 380,000 đ
Bộ bình decor giả vuốt vẽ tay cao cấpBộ bình decor giả vuốt vẽ tay cao cấp
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 450,000 đ
Lọ hoa bàn tay phật mạ vàng kim H35cmLọ hoa bàn tay phật mạ vàng kim H35cm
Giá gốc: 1,700,000 đGiá bán: 1,500,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận