0966.92.10.90
Lọ hoa gốm sứ bát tràng
Lọ khắc tay hoa dây cổ dáng cúp - H26cm / D20cm  ( 2 màu )Lọ khắc tay hoa dây cổ dáng cúp - H26cm / D20cm  ( 2 màu )
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 850,000 đ
Lọ se điếu men rạn họa tiết  hoa sen - H42cmLọ se điếu men rạn họa tiết  hoa sen - H42cm
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 650,000 đ
Lọ se điếu men rạn họa tiết chuồn - H42cmLọ se điếu men rạn họa tiết chuồn - H42cm
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 650,000 đ
Lọ tỳ bà men rạn chuồn chuồn - H32cmLọ tỳ bà men rạn chuồn chuồn - H32cm
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
Vò tròn nhỏ men rạn họa tiết chuồn chuồn - H22cmVò tròn nhỏ men rạn họa tiết chuồn chuồn - H22cm
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 350,000 đ
Lọ đùi dế men rạn họa tiết chuồn chuồn - H30cmLọ đùi dế men rạn họa tiết chuồn chuồn - H30cm
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 450,000 đ
Vò chum họa tiết chuồn chuồn men ran cổ _ H30cmVò chum họa tiết chuồn chuồn men ran cổ _ H30cm
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 600,000 đ
Lọ phích loe men rạn cổ họa tiết chuồn chuồn - H28cmLọ phích loe men rạn cổ họa tiết chuồn chuồn - H28cm
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 360,000 đ
Lọ tỏi men rạn vẽ chuồn h31cmLọ tỏi men rạn vẽ chuồn h31cm
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 400,000 đ
Set bát thả hoa + hoa sen sứ cao cấp - Phi 24cm ,Hoa sen 9.5cmSet bát thả hoa + hoa sen sứ cao cấp - Phi 24cm ,Hoa sen 9.5cm
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 950,000 đ
Lọ cắm hoa dáng thạp xanh rêu - H33cmLọ cắm hoa dáng thạp xanh rêu - H33cm
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 900,000 đ
Lọ gốm mộc vuốt tay đắp chuồn chuồn - H25cmLọ gốm mộc vuốt tay đắp chuồn chuồn - H25cm
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 850,000 đ
Bộ lọ mini men xanh ngọc ( 4 lọ )Bộ lọ mini men xanh ngọc ( 4 lọ )
Giá gốc: 250,000 đGiá bán: 200,000 đ
Lọ hoa gốm sứ giỏ cua men xanh rêu đá H-20cmLọ hoa gốm sứ giỏ cua men xanh rêu đá H-20cm
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 350,000 đ
Lọ hoa gốm sứ giỏ cua men xanh rêu H-20cmLọ hoa gốm sứ giỏ cua men xanh rêu H-20cm
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 350,000 đ
Lọ hoa gốm sứ giỏ cua men xanh coban H-20cmLọ hoa gốm sứ giỏ cua men xanh coban H-20cm
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 350,000 đ
Lọ hoa gốm sứ giỏ cua men hỏa biến H-20cmLọ hoa gốm sứ giỏ cua men hỏa biến H-20cm
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 350,000 đ
Lọ hoa dáng lộc bình màu men xanh ngọc H-26cmLọ hoa dáng lộc bình màu men xanh ngọc H-26cm
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 250,000 đ
Lọ hoa dáng đu đủ màu men hỏa biến nâu đen H-26cmLọ hoa dáng đu đủ màu men hỏa biến nâu đen H-26cm
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 250,000 đ
Lọ hoa dáng đu đủ màu men nâu đất H-26cmLọ hoa dáng đu đủ màu men nâu đất H-26cm
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 250,000 đ
Lọ hoa dáng đu đủ màu men xanh coban H-26cmLọ hoa dáng đu đủ màu men xanh coban H-26cm
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 250,000 đ
Lọ hoa Decor dáng chai men xanh rêu đá thắt nơLọ hoa Decor dáng chai men xanh rêu đá thắt nơ
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 250,000 đ
Vò dáng phễu men xanh rêu H-20cmVò dáng phễu men xanh rêu H-20cm
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 450,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận