0966.92.10.90
Gốm sứ tâm linh - Gốm Sứ Bát Tràng
Bộ thờ men rạn nổi Bát TràngBộ thờ men rạn nổi Bát Tràng
Giá bán: 8,300,000 đ
Nậm rượuNậm rượu
Giá bán: 250,000 đ
Bình hút tài lộc men thiên thanh dát vàng cao cấpBình hút tài lộc men thiên thanh dát vàng cao cấp
Giá gốc: 9,500,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
Bình hút tài lộc men rạn cổ đắp nổi công đào h35cmBình hút tài lộc men rạn cổ đắp nổi công đào h35cm
Giá gốc: 7,000,000 đGiá bán: 6,500,000 đ
Bình hút tài lộc bách nhi men lam vẽ kỹ H35cm D30cmBình hút tài lộc bách nhi men lam vẽ kỹ H35cm D30cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,500,000 đ
Bình hút tài lộc bách điểu ngàn hoa vẽ vàng H35cm D30cmBình hút tài lộc bách điểu ngàn hoa vẽ vàng H35cm D30cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 4,500,000 đ
Bình hút tài lộc men trắng họa tết nổi vẽ vàng H35cm D28cmBình hút tài lộc men trắng họa tết nổi vẽ vàng H35cm D28cm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 4,000,000 đ
GIẢM 10%
Bình hút tài lộc ngàn hoa vẽ vàng cao cấpBình hút tài lộc ngàn hoa vẽ vàng cao cấp
Giá gốc: 5,000,000 đGiá bán: 4,500,000 đ
GIẢM 14%
Bình hút tài lộc bách điểu ngàn hoa men lamBình hút tài lộc bách điểu ngàn hoa men lam
Giá gốc: 3,500,000 đGiá bán: 3,000,000 đ
Tiểu lục bình cao 50cm - đắp nổi chim công bên hoa đàoTiểu lục bình cao 50cm - đắp nổi chim công bên hoa đào
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Lọ lộc bình đắp nổi chim hoa - men rạn xanh H30cmLọ lộc bình đắp nổi chim hoa - men rạn xanh H30cm
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,600,000 đ
Bát nắp men rạn cổ cuốn thưBát nắp men rạn cổ cuốn thư
Giá bán: 320,000 đ
GIẢM 11%
Bộ đồ thờ Bát Tràng rồng phượng - Men rạnBộ đồ thờ Bát Tràng rồng phượng - Men rạn
Giá gốc: 2,300,000 đGiá bán: 2,050,000 đ
Bát nắp men rạn đắp nổi hoa senBát nắp men rạn đắp nổi hoa sen
Giá gốc: 410,000 đGiá bán: 320,000 đ
GIẢM 9%
Bộ ấm chén thờ - Men rạn cổBộ ấm chén thờ - Men rạn cổ
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 590,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận