0966.92.10.90
Gốm sứ tâm linh
Đĩa cảnh trưng bày Sơn Thủy Hữu Tình - Phi 36cmĐĩa cảnh trưng bày Sơn Thủy Hữu Tình - Phi 36cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,600,000 đ
Đĩa trưng bày Mã Đáo Song Hành_ Phi 36cmĐĩa trưng bày Mã Đáo Song Hành_ Phi 36cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,500,000 đ
Bình hút lộc mã đáo thành công xanh lục cao cấp _ H18cmBình hút lộc mã đáo thành công xanh lục cao cấp _ H18cm
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 400,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " HOA SEN "  màu vàng - Phi 30cmĐĩa cảnh trưng bày " HOA SEN "  màu vàng - Phi 30cm
Giá gốc: 40,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " HOA SEN "  màu xanh luc - Phi 30cmĐĩa cảnh trưng bày " HOA SEN "  màu xanh luc - Phi 30cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,300,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " RỒNG PHƯỢNG " đắp nổi vẽ vàng - D30cmĐĩa cảnh trưng bày " RỒNG PHƯỢNG " đắp nổi vẽ vàng - D30cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " SEN CÁ " dát vàng - Xanh coban - Phi 30cmĐĩa cảnh trưng bày " SEN CÁ " dát vàng - Xanh coban - Phi 30cm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 4,200,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " NIÊN NIÊN HỮU DƯ  "  xanh coban  - Phi 20cmĐĩa cảnh trưng bày " NIÊN NIÊN HỮU DƯ  "  xanh coban  - Phi 20cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận