0966.92.10.90
Tỏi Gốm Sứ - Gốm Sứ Bát Tràng
Tỏi Ngỗng men hỏa biến cao cấp - H36cmTỏi Ngỗng men hỏa biến cao cấp - H36cm
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 350,000 đ
Tỏi Cổ ThẳngTỏi Cổ Thẳng
Vui lòng liên hệ
Lọ Tỏi Đắp Nổi Hoa Sen/ H32cmLọ Tỏi Đắp Nổi Hoa Sen/ H32cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
Tỏi Sen đắp nổi men hỏa biến / H32cmTỏi Sen đắp nổi men hỏa biến / H32cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
Tỏi cụt béoTỏi cụt béo
Vui lòng liên hệ
Tỏi Cụt S1Tỏi Cụt S1
Vui lòng liên hệ
Tỏi cổ ngắn men hỏa biến - H25cmTỏi cổ ngắn men hỏa biến - H25cm
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
Lọ tỏi men hỏa biến màu đen - H36cmLọ tỏi men hỏa biến màu đen - H36cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Tỏi men hỏa biến số 1 - H42cmTỏi men hỏa biến số 1 - H42cm
Giá bán: 1,100,000 đ
Lọ tỏi men hỏa biến cao cấp Bát Tràng - H47cm ; Bụng rộng 30cmLọ tỏi men hỏa biến cao cấp Bát Tràng - H47cm ; Bụng rộng 30cm
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,800,000 đ
Lọ tỏi tứ cảnh men lam cổ hàng khử - H52cmLọ tỏi tứ cảnh men lam cổ hàng khử - H52cm
Giá gốc: 7,000,000 đGiá bán: 6,000,000 đ
Lọ tỏi cổ ngắn men xanh rêu H-25cmLọ tỏi cổ ngắn men xanh rêu H-25cm
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
Lọ tỏi cổ nhỏ men xanh rêu H-36cmLọ tỏi cổ nhỏ men xanh rêu H-36cm
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 480,000 đ
Lọ tỏi cổ nhỏ men xanh ngọc H-36cmLọ tỏi cổ nhỏ men xanh ngọc H-36cm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 800,000 đ
Lọ tỏi cổ ngắn xanh coban H - 25cmLọ tỏi cổ ngắn xanh coban H - 25cm
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
Lọ tỏi gốm sứ cá Chép tắm SenLọ tỏi gốm sứ cá Chép tắm Sen
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,200,000 đ
Lọ tỏi đắp nổi kênh bong công đào H75cmLọ tỏi đắp nổi kênh bong công đào H75cm
Giá gốc: 15,000,000 đGiá bán: 12,500,000 đ
Lọ tỏi cổ thẳng vẽ sen hạc băng nền vàngLọ tỏi cổ thẳng vẽ sen hạc băng nền vàng
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 9,000,000 đ
Lọ tỏi cổ thẳng khắc tay hoa phù dung màu tràmLọ tỏi cổ thẳng khắc tay hoa phù dung màu tràm
Giá gốc: 7,500,000 đGiá bán: 6,500,000 đ
Lọ tỏi lùn khắc hoa phù dung màu đỏLọ tỏi lùn khắc hoa phù dung màu đỏ
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Lọ tỏi khắc tay hoa phù dungLọ tỏi khắc tay hoa phù dung
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận