0966.92.10.90
Đĩa trưng bày - Gốm Sứ Bát Tràng
Đĩa cảnh trưng bày " HOA SEN " màu vàng - Phi 30cmĐĩa cảnh trưng bày " HOA SEN " màu vàng - Phi 30cm
Giá gốc: 40,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " HOA SEN " màu xanh luc - Phi 30cmĐĩa cảnh trưng bày " HOA SEN " màu xanh luc - Phi 30cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,300,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " RỒNG PHƯỢNG " đắp nổi vẽ vàng - D30cmĐĩa cảnh trưng bày " RỒNG PHƯỢNG " đắp nổi vẽ vàng - D30cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " SEN CÁ " dát vàng - Xanh coban - Phi 30cmĐĩa cảnh trưng bày " SEN CÁ " dát vàng - Xanh coban - Phi 30cm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 4,200,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " CỬU NGƯ " màu đỏ - Phi 20cmĐĩa cảnh trưng bày " CỬU NGƯ " màu đỏ - Phi 20cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa trưng bày Rồng xanh coban - Phi 20cmĐĩa trưng bày Rồng xanh coban - Phi 20cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa cảnh " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " xanh coban - Phi 20cmĐĩa cảnh " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " xanh coban - Phi 20cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày cửu ngư xanh coban - Phi 20cmĐĩa cảnh trưng bày cửu ngư xanh coban - Phi 20cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày hình rồng men xanh lục - Phi 20cmĐĩa cảnh trưng bày hình rồng men xanh lục - Phi 20cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa cảnh " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " men lam cổ vẽ vàng - Phi 35cmĐĩa cảnh " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " men lam cổ vẽ vàng - Phi 35cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,500,000 đ
Đĩa sơn thủy men lam cổ vẽ vàng cao cấp Bát Tràng - Phi 35cmĐĩa sơn thủy men lam cổ vẽ vàng cao cấp Bát Tràng - Phi 35cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,500,000 đ
Đĩa sơn thủy men lam cổ - Phi 35Đĩa sơn thủy men lam cổ - Phi 35
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 800,000 đ
Đĩa men lam cổ trúc lâm thất hiền - Phi 35cmĐĩa men lam cổ trúc lâm thất hiền - Phi 35cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa men lam cổ Cá Chép Trông Trăng - Phi 35cmĐĩa men lam cổ Cá Chép Trông Trăng - Phi 35cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận