0966.92.10.90
Đĩa trưng bày - Gốm Sứ Bát Tràng
Đĩa cảnh " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " men lam cổ có viền - D40cmĐĩa cảnh " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " men lam cổ có viền - D40cm
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 950,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " THUYỀN BUỒM " xanh lục vẽ vàng - Phi 35cmĐĩa cảnh trưng bày " THUYỀN BUỒM " xanh lục vẽ vàng - Phi 35cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " SEN CÁ " màu vàng - Phi 35cmĐĩa cảnh trưng bày " SEN CÁ " màu vàng - Phi 35cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày sen cá đắp nổi vẽ vàng cao cấp - Phi 30cmĐĩa cảnh trưng bày sen cá đắp nổi vẽ vàng cao cấp - Phi 30cm
Giá gốc: 3,500,000 đGiá bán: 2,800,000 đ
Đĩa trưng bày Cá Chép trông trăng - Lý Ngư Vọng NguyệtĐĩa trưng bày Cá Chép trông trăng - Lý Ngư Vọng Nguyệt
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,600,000 đ
Đĩa cảnh gốm sứ Thuận Buồm Xuôi Gió phi 36cmĐĩa cảnh gốm sứ Thuận Buồm Xuôi Gió phi 36cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,600,000 đ
Đĩa cảnh Cá Chép hóa Rồng men lam - phi 36cmĐĩa cảnh Cá Chép hóa Rồng men lam - phi 36cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,600,000 đ
Đĩa trưng bày phong thủy Đại Bàng - HổĐĩa trưng bày phong thủy Đại Bàng - Hổ
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,600,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày Sơn Thủy Hữu Tình - Phi 36cmĐĩa cảnh trưng bày Sơn Thủy Hữu Tình - Phi 36cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,600,000 đ
Đĩa trưng bày Mã Đáo Song Hành_ Phi 36cmĐĩa trưng bày Mã Đáo Song Hành_ Phi 36cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,500,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " HOA SEN " màu vàng - Phi 30cmĐĩa cảnh trưng bày " HOA SEN " màu vàng - Phi 30cm
Giá gốc: 40,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " HOA SEN " màu xanh luc - Phi 30cmĐĩa cảnh trưng bày " HOA SEN " màu xanh luc - Phi 30cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,300,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " RỒNG PHƯỢNG " đắp nổi vẽ vàng - D30cmĐĩa cảnh trưng bày " RỒNG PHƯỢNG " đắp nổi vẽ vàng - D30cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " SEN CÁ " dát vàng - Xanh coban - Phi 30cmĐĩa cảnh trưng bày " SEN CÁ " dát vàng - Xanh coban - Phi 30cm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 4,200,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " NIÊN NIÊN HỮU DƯ " xanh coban - Phi 20cmĐĩa cảnh trưng bày " NIÊN NIÊN HỮU DƯ " xanh coban - Phi 20cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày " CỬU NGƯ " màu đỏ - Phi 20cmĐĩa cảnh trưng bày " CỬU NGƯ " màu đỏ - Phi 20cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa trưng bày Rồng xanh coban - Phi 20cmĐĩa trưng bày Rồng xanh coban - Phi 20cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận