0966.92.10.90
Đĩa trưng bày - Gốm Sứ Bát Tràng
Đĩa cảnh " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " xanh coban  - Phi 20cmĐĩa cảnh " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " xanh coban  - Phi 20cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày cửu ngư xanh coban - Phi 20cmĐĩa cảnh trưng bày cửu ngư xanh coban - Phi 20cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa cảnh trưng bày hình rồng men xanh lục - Phi 20cmĐĩa cảnh trưng bày hình rồng men xanh lục - Phi 20cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa cảnh " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " men lam cổ vẽ vàng - Phi 35cmĐĩa cảnh " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " men lam cổ vẽ vàng - Phi 35cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,500,000 đ
Đĩa sơn thủy men lam cổ vẽ vàng cao cấp Bát Tràng - Phi 35cmĐĩa sơn thủy men lam cổ vẽ vàng cao cấp Bát Tràng - Phi 35cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,500,000 đ
Đĩa sơn thủy men lam cổ - Phi 35Đĩa sơn thủy men lam cổ - Phi 35
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 800,000 đ
Đĩa men lam cổ trúc lâm thất hiền  - Phi 35cmĐĩa men lam cổ trúc lâm thất hiền  - Phi 35cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa men lam cổ Cá Chép Trông Trăng - Phi 35cmĐĩa men lam cổ Cá Chép Trông Trăng - Phi 35cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa men lam cổ tích bát tiên - Phi 35cmĐĩa men lam cổ tích bát tiên - Phi 35cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
Đĩa truyền thần chân dung Bác Hồ gốm Bát Tràng - Phi 35cmĐĩa truyền thần chân dung Bác Hồ gốm Bát Tràng - Phi 35cm
Giá gốc: 2,800,000 đGiá bán: 2,500,000 đ
Đĩa men rạn bọc đồng cao cấp Bát TràngĐĩa men rạn bọc đồng cao cấp Bát Tràng
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 700,000 đ
Đĩa sen cá men lam vẽ vàng cao cấp Bát Tràng- Phi 35cmĐĩa sen cá men lam vẽ vàng cao cấp Bát Tràng- Phi 35cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,500,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận