0966.92.10.90
Ấm chén Bát Tràng
Bộ tích sen vẽ tay men kem cao cấp Bát TràngBộ tích sen vẽ tay men kem cao cấp Bát Tràng
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 650,000 đ
Bộ ấm chén dáng Nhật màu nâu cánh gián mã VS014Bộ ấm chén dáng Nhật màu nâu cánh gián mã VS014
Giá gốc: 1,400,000 đGiá bán: 1,350,000 đ
Bộ ấm chén dáng nón màu nâu bóng mã VS013Bộ ấm chén dáng nón màu nâu bóng mã VS013
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
Bộ ấm chén dáng lê men hỏa biến xanh mã VS011Bộ ấm chén dáng lê men hỏa biến xanh mã VS011
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 950,000 đ
Bộ ấm chén lục giác men hỏa biến xanh rêu mã VS010Bộ ấm chén lục giác men hỏa biến xanh rêu mã VS010
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
Bố ấm chén bát giác quai mây men hỏa biến xanh mã VS009Bố ấm chén bát giác quai mây men hỏa biến xanh mã VS009
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,350,000 đ
Bộ phụ kiện ấm chén màu xanh rêu mã PK003Bộ phụ kiện ấm chén màu xanh rêu mã PK003
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 600,000 đ
Bộ ấm chén xoan men ngọc trai mã VS009Bộ ấm chén xoan men ngọc trai mã VS009
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 900,000 đ
Bộ ấm chén giỏ cua bé men ngọc trai mã VS008Bộ ấm chén giỏ cua bé men ngọc trai mã VS008
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 950,000 đ
Bộ ấm chén 3 chân men ngọc trai mã VS007Bộ ấm chén 3 chân men ngọc trai mã VS007
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 950,000 đ
Bộ ấm chén vuông men khô họa tiết chuồn chuồn mã VS007Bộ ấm chén vuông men khô họa tiết chuồn chuồn mã VS007
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,400,000 đ
Bộ ấm chén dáng Nhật men khô họa tiết chuồn chuồn mã VS006Bộ ấm chén dáng Nhật men khô họa tiết chuồn chuồn mã VS006
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,400,000 đ
Bộ phụ kiện ấm chén men khô chuồn chuồn PK002Bộ phụ kiện ấm chén men khô chuồn chuồn PK002
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 600,000 đ
Bộ ấm chén giỏ cua quai đồng họa tiết chuồn chuồn mã VS003Bộ ấm chén giỏ cua quai đồng họa tiết chuồn chuồn mã VS003
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,700,000 đ
Bộ phụ kiện ấm chén men nâu bóng mã PK001Bộ phụ kiện ấm chén men nâu bóng mã PK001
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 600,000 đ
Bộ ấm chén quả hồng men nâu bóng mã VS002Bộ ấm chén quả hồng men nâu bóng mã VS002
Giá gốc: 1,400,000 đGiá bán: 1,200,000 đ
Bộ ấm chén bưởi men ngọc khắc nổi hoa sen chỉ viền kimBộ ấm chén bưởi men ngọc khắc nổi hoa sen chỉ viền kim
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 800,000 đ
Bát trà sâm họa tiết hoa cúc cao cấp Bát TràngBát trà sâm họa tiết hoa cúc cao cấp Bát Tràng
Giá gốc: 160,000 đGiá bán: 140,000 đ
Bát trà sâm họa tiết hoa đào cao cấp Bát TràngBát trà sâm họa tiết hoa đào cao cấp Bát Tràng
Giá gốc: 150,000 đGiá bán: 130,000 đ
Bộ ấm chén hoa sen xanh vẽ tay kèm khay 2 lớpBộ ấm chén hoa sen xanh vẽ tay kèm khay 2 lớp
Giá gốc: 600,000 đGiá bán: 550,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận