0966.92.10.90
Ấm chén Bát Tràng
GIẢM 8%
Ấm chén vại khắc nổi hoa phù dung màu vàngẤm chén vại khắc nổi hoa phù dung màu vàng
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 600,000 đ
GIẢM 10%
Bộ tích hoa mai trắng men nâu- chỉ đỏ 1,5lit Mã: 00084Bộ tích hoa mai trắng men nâu- chỉ đỏ 1,5lit Mã: 00084
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,650,000 đ
GIẢM 11%
Bộ tích khắc nổi hoa phù dung (1,5l) đầy đủ phụ kiện bọc đồngBộ tích khắc nổi hoa phù dung (1,5l) đầy đủ phụ kiện bọc đồng
Giá gốc: 2,800,000 đGiá bán: 2,500,000 đ
GIẢM 13%
Bộ ấm tích vẽ sen 1.5 lítBộ ấm tích vẽ sen 1.5 lít
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 700,000 đ
GIẢM 11%
Bộ ấm chén dáng nhật vẽ sen men rạn cổ bọc đồng, đầy đủ phụ kiệnBộ ấm chén dáng nhật vẽ sen men rạn cổ bọc đồng, đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 2,250,000 đGiá bán: 2,000,000 đ
GIẢM 10%
Bộ vại men rạn cổ bọc đồng đầy đủ phụ kiệnBộ vại men rạn cổ bọc đồng đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 3,500,000 đGiá bán: 3,150,000 đ
GIẢM 20%
Bộ quả hồng men rạn cổ bọc đồng đầy đủ phụ kiệnBộ quả hồng men rạn cổ bọc đồng đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 2,500,000 đGiá bán: 2,000,000 đ
GIẢM 18%
Bộ vung lõm men rạn cổ bọc đồng đầy đủ phụ kiệnBộ vung lõm men rạn cổ bọc đồng đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 2,400,000 đGiá bán: 1,950,000 đ
GIẢM 20%
Bộ vại men rạn cổ bọc đồng + Khay gỗBộ vại men rạn cổ bọc đồng + Khay gỗ
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,440,000 đ
GIẢM 10%
Bộ tích 1 lít men rạn cổ bọc đồng đầy đủ phụ kiệnBộ tích 1 lít men rạn cổ bọc đồng đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 2,500,000 đGiá bán: 2,250,000 đ
GIẢM 5%
Bộ ấm tích khắc nổi hoa phù dung vàng - 1,5 lítBộ ấm tích khắc nổi hoa phù dung vàng - 1,5 lít
Giá gốc: 1,000,000 đGiá bán: 950,000 đ
GIẢM 10%
Bộ ấm tích khắc nổi hoa phù dung xanh và giỏ ủ - 1.5 lítBộ ấm tích khắc nổi hoa phù dung xanh và giỏ ủ - 1.5 lít
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,800,000 đ
GIẢM 15%
Bộ tích tiên + phụ kiện kèm khayBộ tích tiên + phụ kiện kèm khay
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,700,000 đ
GIẢM 7%
Bao ủ và bộ ấm tích vẽ trúc lâm thất hiền - 1,25lit - bọc đồngBao ủ và bộ ấm tích vẽ trúc lâm thất hiền - 1,25lit - bọc đồng
Giá gốc: 1,700,000 đGiá bán: 1,600,000 đ
GIẢM 4%
Ấm tích mem kem vẽ tay hoa đào & bao ủ ấm cao cấp Bát Tràng - 1,3litẤm tích mem kem vẽ tay hoa đào & bao ủ ấm cao cấp Bát Tràng - 1,3lit
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,150,000 đ
GIẢM 18%
Bộ tích gốm men đen cao cấp Bát TràngBộ tích gốm men đen cao cấp Bát Tràng
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 450,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận