0966.92.10.90
Ấm chén Bát Tràng
Bộ ấm chén Phúc-Lộc-ThọBộ ấm chén Phúc-Lộc-Thọ
Giá bán: 700,000 đ
Bộ ấm chén phú quý họa tiết công senBộ ấm chén phú quý họa tiết công sen
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 850,000 đ
Ấm chén khắc nổi hoa dây men xanh đồng TM02Ấm chén khắc nổi hoa dây men xanh đồng TM02
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 650,000 đ
Ấm chén khắc nổi hoa dây men hoàng thổ TM01Ấm chén khắc nổi hoa dây men hoàng thổ TM01
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 650,000 đ
Bộ ấm chén Men ngọc khay sứBộ ấm chén Men ngọc khay sứ
Giá bán: 1,700,000 đ
Ấm chén  men nâu khắc senẤm chén  men nâu khắc sen
Giá bán: 950,000 đ
Bát điếu men hỏa biến bọc đồngBát điếu men hỏa biến bọc đồng
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
Bộ trà xanh coban bọc rồng 9 spBộ trà xanh coban bọc rồng 9 sp
Giá gốc: 2,100,000 đGiá bán: 1,900,000 đ
GIẢM 10%
Bộ trà sứ sương bọc đồng chữ NHẪN hoa senBộ trà sứ sương bọc đồng chữ NHẪN hoa sen
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,800,000 đ
Bộ ấm chén vai vuông xanh coban bọc rồng cao cấpBộ ấm chén vai vuông xanh coban bọc rồng cao cấp
Giá gốc: 2,800,000 đGiá bán: 2,600,000 đ
GIẢM 15%
Bát điếu men rạn cổ size miniBát điếu men rạn cổ size mini
Giá gốc: 200,000 đGiá bán: 170,000 đ
Bộ trà sứ sương cao cấp 15 sản phẩm họa tiết hoa tímBộ trà sứ sương cao cấp 15 sản phẩm họa tiết hoa tím
Giá gốc: 3,500,000 đGiá bán: 3,200,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận