0966.92.10.90
Đồ thờ - Gốm Sứ Bát Tràng
Chóe men rạn cổ đắp nổi rồng cao 15cmChóe men rạn cổ đắp nổi rồng cao 15cm
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 310,000 đ
Kỷ ngai 5 đăp nổi hoa senKỷ ngai 5 đăp nổi hoa sen
Giá gốc: 600,000 đGiá bán: 560,000 đ
Tiểu lục bình cao 50cm - đắp nổi chim công bên hoa đàoTiểu lục bình cao 50cm - đắp nổi chim công bên hoa đào
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Lọ lộc bình đắp nổi chim hoa - men rạn xanh H30cmLọ lộc bình đắp nổi chim hoa - men rạn xanh H30cm
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,600,000 đ
Bát nắp men rạn cổ cuốn thưBát nắp men rạn cổ cuốn thư
Giá bán: 320,000 đ
GIẢM 11%
Bộ đồ thờ Bát Tràng rồng phượng - Men rạnBộ đồ thờ Bát Tràng rồng phượng - Men rạn
Giá gốc: 2,300,000 đGiá bán: 2,050,000 đ
Bát nắp men rạn đắp nổi hoa senBát nắp men rạn đắp nổi hoa sen
Giá gốc: 410,000 đGiá bán: 320,000 đ
GIẢM 9%
Bộ ấm chén thờ - Men rạn cổBộ ấm chén thờ - Men rạn cổ
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 590,000 đ
GIẢM 33%
Kỷ 3 chén - Rồng đắp nổiKỷ 3 chén - Rồng đắp nổi
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 11%
Bát hương men rạn đắp nổi hoa sen , đường kính 16cmBát hương men rạn đắp nổi hoa sen , đường kính 16cm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 800,000 đ
Bát Hương Men Rạn Cổ Đắp Nổi Rồng , đường kính 12cmBát Hương Men Rạn Cổ Đắp Nổi Rồng , đường kính 12cm
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 480,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận