0966.92.10.90
Lọ lộc bình - Gốm Sứ Bát Tràng
Tỏi Ngỗng men hỏa biến cao cấp - H36cmTỏi Ngỗng men hỏa biến cao cấp - H36cm
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 350,000 đ
Mai Bình Đắp Lan- H45cmMai Bình Đắp Lan- H45cm
Giá gốc: 1,600,000 đGiá bán: 1,350,000 đ
Mai bình Sơn Thuỷ Nhị CảnhMai bình Sơn Thuỷ Nhị Cảnh
Vui lòng liên hệ
Tỳ Bà men hỏa biến H34cmTỳ Bà men hỏa biến H34cm
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 650,000 đ
Mai Bình men hỏa biến H37cmMai Bình men hỏa biến H37cm
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 650,000 đ
Tỏi Cổ ThẳngTỏi Cổ Thẳng
Vui lòng liên hệ
Lọ Tỏi Đắp Nổi Hoa Sen/ H32cmLọ Tỏi Đắp Nổi Hoa Sen/ H32cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
Tỏi Sen đắp nổi men hỏa biến / H32cmTỏi Sen đắp nổi men hỏa biến / H32cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
Mai bình đắp nổi họa tiết hoa Sen-  Vẽ vàng H50cmMai bình đắp nổi họa tiết hoa Sen-  Vẽ vàng H50cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 4,800,000 đ
Tỏi cụt béoTỏi cụt béo
Vui lòng liên hệ
Tỏi Cụt S1Tỏi Cụt S1
Vui lòng liên hệ
Tỏi cổ ngắn men hỏa biến - H25cmTỏi cổ ngắn men hỏa biến - H25cm
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
Lọ tỏi men hỏa biến màu đen - H36cmLọ tỏi men hỏa biến màu đen - H36cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Tỏi men hỏa biến số 1 - H42cmTỏi men hỏa biến số 1 - H42cm
Giá bán: 1,100,000 đ
Lọ tỏi men hỏa biến cao cấp Bát Tràng - H47cm ; Bụng rộng 30cmLọ tỏi men hỏa biến cao cấp Bát Tràng - H47cm ; Bụng rộng 30cm
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,800,000 đ
Lọ tỳ bà " SEN CÁ - VẠN SỰ NHƯ Ý " - Đủ màu - H29cmLọ tỳ bà " SEN CÁ - VẠN SỰ NHƯ Ý " - Đủ màu - H29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Bình tỳ bà " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " đủ màu - H29cmBình tỳ bà " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " đủ màu - H29cm
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 700,000 đ
Lọ tỳ bà " MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG " các màu - H29cmLọ tỳ bà " MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG " các màu - H29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Mai bình men rạn đắp tay thủ công Thuận Buồm Xuôi Gió- H72cmMai bình men rạn đắp tay thủ công Thuận Buồm Xuôi Gió- H72cm
Giá gốc: 9,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận