0966.92.10.90
Lọ lộc bình - Gốm Sứ Bát Tràng
Mai bình Sơn Thuỷ Nhị CảnhMai bình Sơn Thuỷ Nhị Cảnh
Vui lòng liên hệ
Tỳ Bà men hỏa biến H34cmTỳ Bà men hỏa biến H34cm
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 650,000 đ
Mai Bình men hỏa biến H37cmMai Bình men hỏa biến H37cm
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 650,000 đ
Tỏi Cổ ThẳngTỏi Cổ Thẳng
Vui lòng liên hệ
Lọ Tỏi Đắp Nổi Hoa Sen/ H32cmLọ Tỏi Đắp Nổi Hoa Sen/ H32cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
Tỏi Sen đắp nổi men hỏa biến / H32cmTỏi Sen đắp nổi men hỏa biến / H32cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
Mai bình đắp nổi họa tiết hoa Sen-  Vẽ vàng H50cmMai bình đắp nổi họa tiết hoa Sen-  Vẽ vàng H50cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 4,800,000 đ
Tỏi cụt béoTỏi cụt béo
Vui lòng liên hệ
Tỏi Cụt S1Tỏi Cụt S1
Vui lòng liên hệ
Tỏi cổ ngắn men hỏa biến - H25cmTỏi cổ ngắn men hỏa biến - H25cm
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
Lọ tỏi men hỏa biến màu đen - H36cmLọ tỏi men hỏa biến màu đen - H36cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Tỏi men hỏa biến số 1 - H42cmTỏi men hỏa biến số 1 - H42cm
Giá bán: 1,100,000 đ
Lọ tỏi men hỏa biến cao cấp Bát Tràng - H47cm ; Bụng rộng 30cmLọ tỏi men hỏa biến cao cấp Bát Tràng - H47cm ; Bụng rộng 30cm
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,800,000 đ
Lọ tỳ bà " SEN CÁ - VẠN SỰ NHƯ Ý " - Đủ màu - H29cmLọ tỳ bà " SEN CÁ - VẠN SỰ NHƯ Ý " - Đủ màu - H29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Bình tỳ bà " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " đủ màu - H29cmBình tỳ bà " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " đủ màu - H29cm
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 700,000 đ
Lọ tỳ bà " MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG " các màu - H29cmLọ tỳ bà " MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG " các màu - H29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Mai bình men rạn đắp tay thủ công Thuận Buồm Xuôi Gió- H72cmMai bình men rạn đắp tay thủ công Thuận Buồm Xuôi Gió- H72cm
Giá gốc: 9,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ
Lọ tỏi tứ cảnh men lam cổ hàng khử - H52cmLọ tỏi tứ cảnh men lam cổ hàng khử - H52cm
Giá gốc: 7,000,000 đGiá bán: 6,000,000 đ
Bảo bình nhị cảnh men lam cổ hàng khử - H63cmBảo bình nhị cảnh men lam cổ hàng khử - H63cm
Giá gốc: 70,000,000 đGiá bán: 6,000,000 đ
Mai bình nhị cảnh men lam cổ hàng khử ca o cấp Bát Tràng - H52cmMai bình nhị cảnh men lam cổ hàng khử ca o cấp Bát Tràng - H52cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận