0966.92.10.90
Tỳ bà gốm sứ - Gốm Sứ Bát Tràng
Tỳ Bà men hỏa biến H34cmTỳ Bà men hỏa biến H34cm
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 650,000 đ
Lọ tỳ bà " SEN CÁ - VẠN SỰ NHƯ Ý " - Đủ màu - H29cmLọ tỳ bà " SEN CÁ - VẠN SỰ NHƯ Ý " - Đủ màu - H29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Bình tỳ bà " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " đủ màu - H29cmBình tỳ bà " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " đủ màu - H29cm
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 700,000 đ
Lọ tỳ bà " MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG " các màu - H29cmLọ tỳ bà " MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG " các màu - H29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Bảo bình nhị cảnh men lam cổ hàng khử - H63cmBảo bình nhị cảnh men lam cổ hàng khử - H63cm
Giá gốc: 70,000,000 đGiá bán: 6,000,000 đ
Lọ tỳ bà vẽ sen xanh lục H-29cmLọ tỳ bà vẽ sen xanh lục H-29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Lọ tỳ bà vẽ sen xanh coban H-29cmLọ tỳ bà vẽ sen xanh coban H-29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Lọ tỳ bà sơn mài khảm trai họa tiết sen cao cấp Bát Tràng H87cmLọ tỳ bà sơn mài khảm trai họa tiết sen cao cấp Bát Tràng H87cm
Giá gốc: 800,000,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
Tỳ bà " PHÚ QUÝ TRƯỜNG THỌ " băng nền xanhTỳ bà " PHÚ QUÝ TRƯỜNG THỌ " băng nền xanh
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 9,000,000 đ
Tỳ bà SEN HẠC   băng nên vàng cao cấpTỳ bà SEN HẠC   băng nên vàng cao cấp
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 9,000,000 đ
Tỳ bà khắc tay hoa phù dung màu đỏTỳ bà khắc tay hoa phù dung màu đỏ
Giá gốc: 7,500,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
Tỳ bà lùn khắc tay hoa phù dung màu tràmTỳ bà lùn khắc tay hoa phù dung màu tràm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 4,000,000 đ
Tỳ bà đắp nổi hoa dây băng nền xanh vẽ vàng kimTỳ bà đắp nổi hoa dây băng nền xanh vẽ vàng kim
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ
Tỳ bà hoa dây đắp nổi băng nền vàng vẽ vàng kimTỳ bà hoa dây đắp nổi băng nền vàng vẽ vàng kim
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ
Lọ tỳ bà men thiên thanh.họa tiết hoa dây vẽ vàngLọ tỳ bà men thiên thanh.họa tiết hoa dây vẽ vàng
Giá gốc: 12,000,000 đGiá bán: 9,500,000 đ
Lọ tỳ bà bách điểu ngàn hoa men lam cổ cao cấp H45cm D25cmLọ tỳ bà bách điểu ngàn hoa men lam cổ cao cấp H45cm D25cm
Giá gốc: 3,500,000 đGiá bán: 3,000,000 đ
GIẢM 10%
Lọ tỳ bà long phụng men lam cổ H55cm D30cmLọ tỳ bà long phụng men lam cổ H55cm D30cm
Giá gốc: 5,000,000 đGiá bán: 4,500,000 đ
GIẢM 20%
Lọ tỳ ông hoa dây cổ men rạn vàng / H42cm- D30cmLọ tỳ ông hoa dây cổ men rạn vàng / H42cm- D30cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,200,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận