0966.92.10.90
Tỳ bà gốm sứ - Gốm Sứ Bát Tràng
Lọ tỳ bà sơn mài khảm trai họa tiết sen cao cấp Bát Tràng H87cmLọ tỳ bà sơn mài khảm trai họa tiết sen cao cấp Bát Tràng H87cm
Giá gốc: 800,000,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
Tỳ bà " PHÚ QUÝ TRƯỜNG THỌ " băng nền xanhTỳ bà " PHÚ QUÝ TRƯỜNG THỌ " băng nền xanh
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 9,000,000 đ
Tỳ bà SEN HẠC   băng nên vàng cao cấpTỳ bà SEN HẠC   băng nên vàng cao cấp
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 9,000,000 đ
Tỳ bà khắc tay hoa phù dung màu đỏTỳ bà khắc tay hoa phù dung màu đỏ
Giá gốc: 7,500,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
Tỳ bà lùn khắc tay hoa phù dung màu tràmTỳ bà lùn khắc tay hoa phù dung màu tràm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 4,000,000 đ
Tỳ bà đắp nổi hoa dây băng nền xanh vẽ vàng kimTỳ bà đắp nổi hoa dây băng nền xanh vẽ vàng kim
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ
Tỳ bà hoa dây đắp nổi băng nền vàng vẽ vàng kimTỳ bà hoa dây đắp nổi băng nền vàng vẽ vàng kim
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ
Lọ tỳ bà men thiên thanh.họa tiết hoa dây vẽ vàngLọ tỳ bà men thiên thanh.họa tiết hoa dây vẽ vàng
Giá gốc: 12,000,000 đGiá bán: 9,500,000 đ
Lọ tỳ bà bách điểu ngàn hoa men lam cổ cao cấp H45cm D25cmLọ tỳ bà bách điểu ngàn hoa men lam cổ cao cấp H45cm D25cm
Giá gốc: 3,500,000 đGiá bán: 3,000,000 đ
GIẢM 10%
Lọ tỳ bà long phụng men lam cổ H55cm D30cmLọ tỳ bà long phụng men lam cổ H55cm D30cm
Giá gốc: 5,000,000 đGiá bán: 4,500,000 đ
GIẢM 20%
Lọ tỳ ông hoa dây cổ men rạn vàng / H42cm- D30cmLọ tỳ ông hoa dây cổ men rạn vàng / H42cm- D30cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,200,000 đ
GIẢM 14%
Lọ tỳ bà tứ quý men rạn vàng size đại / H75cm - D35cmLọ tỳ bà tứ quý men rạn vàng size đại / H75cm - D35cm
Giá gốc: 3,800,000 đGiá bán: 3,200,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận