0966.92.10.90
Tỏi, thạp, tỳ bà, bảo bình - Gốm Sứ Bát Tràng
Mai bình đắp nổi họa tiết hoa Sen-  Vẽ vàng H50cmMai bình đắp nổi họa tiết hoa Sen-  Vẽ vàng H50cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 4,800,000 đ
Tỏi cụt béoTỏi cụt béo
Vui lòng liên hệ
Tỏi Cụt S1Tỏi Cụt S1
Vui lòng liên hệ
Tỏi cổ ngắn men hỏa biến - H25cmTỏi cổ ngắn men hỏa biến - H25cm
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
Lọ tỏi men hỏa biến màu đen - H36cmLọ tỏi men hỏa biến màu đen - H36cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Tỏi men hỏa biến số 1 - H42cmTỏi men hỏa biến số 1 - H42cm
Giá bán: 1,100,000 đ
Lọ tỏi men hỏa biến cao cấp Bát Tràng - H47cm ; Bụng rộng 30cmLọ tỏi men hỏa biến cao cấp Bát Tràng - H47cm ; Bụng rộng 30cm
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,800,000 đ
Lọ tỳ bà " SEN CÁ - VẠN SỰ NHƯ Ý " - Đủ màu - H29cmLọ tỳ bà " SEN CÁ - VẠN SỰ NHƯ Ý " - Đủ màu - H29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Bình tỳ bà " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " đủ màu - H29cmBình tỳ bà " THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ " đủ màu - H29cm
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 700,000 đ
Lọ tỳ bà " MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG " các màu - H29cmLọ tỳ bà " MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG " các màu - H29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Mai bình men rạn đắp tay thủ công Thuận Buồm Xuôi Gió- H72cmMai bình men rạn đắp tay thủ công Thuận Buồm Xuôi Gió- H72cm
Giá gốc: 9,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ
Lọ tỏi tứ cảnh men lam cổ hàng khử - H52cmLọ tỏi tứ cảnh men lam cổ hàng khử - H52cm
Giá gốc: 7,000,000 đGiá bán: 6,000,000 đ
Bảo bình nhị cảnh men lam cổ hàng khử - H63cmBảo bình nhị cảnh men lam cổ hàng khử - H63cm
Giá gốc: 70,000,000 đGiá bán: 6,000,000 đ
Mai bình nhị cảnh men lam cổ hàng khử ca o cấp Bát Tràng - H52cmMai bình nhị cảnh men lam cổ hàng khử ca o cấp Bát Tràng - H52cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Lọ tỳ bà đắp nổi công đào men rạn cổ - H37cmLọ tỳ bà đắp nổi công đào men rạn cổ - H37cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,350,000 đ
Lọ tỏi đắp nồi họa tiết công đào men rạn cổ - H44cmLọ tỏi đắp nồi họa tiết công đào men rạn cổ - H44cm
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
Lọ tỏi cổ ngắn men xanh rêu H-25cmLọ tỏi cổ ngắn men xanh rêu H-25cm
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
Lọ tỏi cổ nhỏ men xanh rêu H-36cmLọ tỏi cổ nhỏ men xanh rêu H-36cm
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 480,000 đ
Lọ tỳ bà vẽ sen xanh lục H-29cmLọ tỳ bà vẽ sen xanh lục H-29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Lọ tỳ bà vẽ sen xanh coban H-29cmLọ tỳ bà vẽ sen xanh coban H-29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Lọ tỏi cổ nhỏ men xanh ngọc H-36cmLọ tỏi cổ nhỏ men xanh ngọc H-36cm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 800,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận