0966.92.10.90
Tỏi, thạp, tỳ bà, bảo bình - Gốm Sứ Bát Tràng
Lọ tỳ bà đắp nổi công đào men rạn cổ - H37cmLọ tỳ bà đắp nổi công đào men rạn cổ - H37cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,350,000 đ
Lọ tỏi đắp nồi họa tiết công đào men rạn cổ - H44cmLọ tỏi đắp nồi họa tiết công đào men rạn cổ - H44cm
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
Lọ tỏi cổ ngắn men xanh rêu H-25cmLọ tỏi cổ ngắn men xanh rêu H-25cm
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
Lọ tỏi cổ nhỏ men xanh rêu H-36cmLọ tỏi cổ nhỏ men xanh rêu H-36cm
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 480,000 đ
Lọ tỳ bà vẽ sen xanh lục H-29cmLọ tỳ bà vẽ sen xanh lục H-29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Lọ tỳ bà vẽ sen xanh coban H-29cmLọ tỳ bà vẽ sen xanh coban H-29cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
Lọ tỏi cổ nhỏ men xanh ngọc H-36cmLọ tỏi cổ nhỏ men xanh ngọc H-36cm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 800,000 đ
Mai bình gốm sứ men chảy xanh coban H-31cmMai bình gốm sứ men chảy xanh coban H-31cm
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 450,000 đ
Mai bình gốm sứ men chảy xanh ngọc H-31cmMai bình gốm sứ men chảy xanh ngọc H-31cm
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 450,000 đ
Mai bình men chảy xanh coban H-37cmMai bình men chảy xanh coban H-37cm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 850,000 đ
Mai bình gốm sứ men hỏa biến H-31cmMai bình gốm sứ men hỏa biến H-31cm
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 450,000 đ
Mai bình gốm sứ men xanh rêu- H37cmMai bình gốm sứ men xanh rêu- H37cm
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 850,000 đ
Lọ tỏi cổ ngắn xanh coban H - 25cmLọ tỏi cổ ngắn xanh coban H - 25cm
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
Mai bình gốm sứ vuốt tay họa tiết Sen CáMai bình gốm sứ vuốt tay họa tiết Sen Cá
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,200,000 đ
Lọ tỏi gốm sứ cá Chép tắm SenLọ tỏi gốm sứ cá Chép tắm Sen
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,200,000 đ
Lọ tỳ bà sơn mài khảm trai họa tiết sen cao cấp Bát Tràng H87cmLọ tỳ bà sơn mài khảm trai họa tiết sen cao cấp Bát Tràng H87cm
Giá gốc: 800,000,000 đGiá bán: 7,500,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận