0966.92.10.90
Tỏi, thạp, tỳ bà, bảo bình - Gốm Sứ Bát Tràng
Lọ tỳ bà sơn mài khảm trai họa tiết sen cao cấp Bát Tràng H87cmLọ tỳ bà sơn mài khảm trai họa tiết sen cao cấp Bát Tràng H87cm
Giá gốc: 800,000,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
Lọ tỏi đắp nổi kênh bong công đào H75cm - Màu xanh lục bảoLọ tỏi đắp nổi kênh bong công đào H75cm - Màu xanh lục bảo
Giá gốc: 15,000,000 đGiá bán: 12,500,000 đ
Lọ tỏi đắp nổi kênh bong công đào H75cmLọ tỏi đắp nổi kênh bong công đào H75cm
Giá gốc: 15,000,000 đGiá bán: 12,500,000 đ
Mai bình men hỏa biến xanh H55cm - Bụng rộng 20cmMai bình men hỏa biến xanh H55cm - Bụng rộng 20cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
Mai bình hỏa biến đỏ cao 55cm  bụng rộng 20cmMai bình hỏa biến đỏ cao 55cm  bụng rộng 20cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
Mai bình đắp nổi hoa dây nền trắng  vẽ vàng cao cấpMai bình đắp nổi hoa dây nền trắng  vẽ vàng cao cấp
Giá gốc: 8,000,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
Tỳ bà " PHÚ QUÝ TRƯỜNG THỌ " băng nền xanhTỳ bà " PHÚ QUÝ TRƯỜNG THỌ " băng nền xanh
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 9,000,000 đ
Lọ tỏi cổ thẳng vẽ sen hạc băng nền vàngLọ tỏi cổ thẳng vẽ sen hạc băng nền vàng
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 9,000,000 đ
Tỳ bà SEN HẠC   băng nên vàng cao cấpTỳ bà SEN HẠC   băng nên vàng cao cấp
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 9,000,000 đ
Lọ tỏi cổ thẳng khắc tay hoa phù dung màu tràmLọ tỏi cổ thẳng khắc tay hoa phù dung màu tràm
Giá gốc: 7,500,000 đGiá bán: 6,500,000 đ
Tỳ bà khắc tay hoa phù dung màu đỏTỳ bà khắc tay hoa phù dung màu đỏ
Giá gốc: 7,500,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
Tỳ bà lùn khắc tay hoa phù dung màu tràmTỳ bà lùn khắc tay hoa phù dung màu tràm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 4,000,000 đ
Lọ tỏi lùn khắc hoa phù dung màu đỏLọ tỏi lùn khắc hoa phù dung màu đỏ
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Đôi chóe khắc tay hoa phù dungĐôi chóe khắc tay hoa phù dung
Giá gốc: 8,000,000 đGiá bán: 8,000,000 đ
Lọ tỏi khắc tay hoa phù dungLọ tỏi khắc tay hoa phù dung
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
Mai bình đắp nổi Bách Điểu trầu hoàngMai bình đắp nổi Bách Điểu trầu hoàng
Giá gốc: 6,000,000 đGiá bán: 5,000,000 đ
Mai bình đắp nổi hoa dây vẽ vàng cao cấpMai bình đắp nổi hoa dây vẽ vàng cao cấp
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ
Tỳ bà hoa phù dung khắc tay men hoàng thổTỳ bà hoa phù dung khắc tay men hoàng thổ
Giá gốc: 1,000,000 đGiá bán: 900,000 đ
Mai bình sen băng nền vẽ vàng cao cấpMai bình sen băng nền vẽ vàng cao cấp
Giá gốc: 3,500,000 đGiá bán: 2,800,000 đ
Lọ đùi dế công đào men lam vẽ vàng cao cấp Bát TràngLọ đùi dế công đào men lam vẽ vàng cao cấp Bát Tràng
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 4,800,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận