0966.92.10.90
Tỏi, thạp, tỳ bà, bảo bình - Gốm Sứ Bát Tràng
Mai bình gốm sứ men hỏa biến H-31cmMai bình gốm sứ men hỏa biến H-31cm
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 450,000 đ
Mai bình gốm sứ men xanh rêu- H37cmMai bình gốm sứ men xanh rêu- H37cm
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 850,000 đ
Lọ tỏi cổ ngắn xanh coban H - 25cmLọ tỏi cổ ngắn xanh coban H - 25cm
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 550,000 đ
Mai bình gốm sứ vuốt tay họa tiết Sen CáMai bình gốm sứ vuốt tay họa tiết Sen Cá
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,200,000 đ
Lọ tỏi gốm sứ cá Chép tắm SenLọ tỏi gốm sứ cá Chép tắm Sen
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,200,000 đ
Lọ tỳ bà sơn mài khảm trai họa tiết sen cao cấp Bát Tràng H87cmLọ tỳ bà sơn mài khảm trai họa tiết sen cao cấp Bát Tràng H87cm
Giá gốc: 800,000,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
Lọ tỏi đắp nổi kênh bong công đào H75cm - Màu xanh lục bảoLọ tỏi đắp nổi kênh bong công đào H75cm - Màu xanh lục bảo
Giá gốc: 15,000,000 đGiá bán: 12,500,000 đ
Lọ tỏi đắp nổi kênh bong công đào H75cmLọ tỏi đắp nổi kênh bong công đào H75cm
Giá gốc: 15,000,000 đGiá bán: 12,500,000 đ
Mai bình men hỏa biến xanh H55cm - Bụng rộng 20cmMai bình men hỏa biến xanh H55cm - Bụng rộng 20cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
Mai bình hỏa biến đỏ cao 55cm  bụng rộng 20cmMai bình hỏa biến đỏ cao 55cm  bụng rộng 20cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
Mai bình đắp nổi hoa dây nền trắng  vẽ vàng cao cấpMai bình đắp nổi hoa dây nền trắng  vẽ vàng cao cấp
Giá gốc: 8,000,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
Tỳ bà " PHÚ QUÝ TRƯỜNG THỌ " băng nền xanhTỳ bà " PHÚ QUÝ TRƯỜNG THỌ " băng nền xanh
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 9,000,000 đ
Lọ tỏi cổ thẳng vẽ sen hạc băng nền vàngLọ tỏi cổ thẳng vẽ sen hạc băng nền vàng
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 9,000,000 đ
Tỳ bà SEN HẠC   băng nên vàng cao cấpTỳ bà SEN HẠC   băng nên vàng cao cấp
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 9,000,000 đ
Lọ tỏi cổ thẳng khắc tay hoa phù dung màu tràmLọ tỏi cổ thẳng khắc tay hoa phù dung màu tràm
Giá gốc: 7,500,000 đGiá bán: 6,500,000 đ
Tỳ bà khắc tay hoa phù dung màu đỏTỳ bà khắc tay hoa phù dung màu đỏ
Giá gốc: 7,500,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
Tỳ bà lùn khắc tay hoa phù dung màu tràmTỳ bà lùn khắc tay hoa phù dung màu tràm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 4,000,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận